section-icon

Sprawozdania


2022

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Uchwała nr 2/KR/2023 z dnia 24 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 3/KR/2023 z dnia 24 czerwca 2023 r.


2021

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Uchwała nr 2/KR/2022 z dnia 28 maja 2022 r.

Uchwała nr 3/KR/2022 z dnia 28 maja 2022 r.


2020

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Uchwała nr 2/KR/2021 z dnia 5 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 3/KR/2021 z dnia 5 czerwca 2021 r.


2019


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Uchwała nr 2/KR/2020 z dnia 13 czerwca 2020 r.

Uchwała nr 3/KR/2020 z dnia 13 czerwca 2020 r.


2018


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Uchwała nr 2/KR/2019 z dnia 01 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 3/KR/2019 z dnia 01 czerwca 2019 r.


2017


Bilans

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Uchwała nr 2/KR/2018 z dnia 02 czerwca 2018 r.

Uchwała nr 3/KR/2018 z dnia 02 czerwca 2018 r.


2016

 

Bilans

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Uchwała nr 3/KR/2017 z dnia 03 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 4/KR/2017 z dnia 03 czerwca 2017 r.


2015


Bilans

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Uchwała nr 3/KR/2016 z dnia 21 maja 2016 r.

Uchwała nr 4/KR/2016 z dnia 21 maja 2016 r.


2014


Bilans

Informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat

Sprawozdanie merytoryczne

Informacje ogólne

Uchwała nr 3/KR/2015 z dnia 09 maja 2015 r.

Uchwała nr 4/KR/2015 z dnia 09 maja 2015 r.


2013


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Uchwała nr 2/KR/2014 z dnia 10 maja 2014 r.

Uchwała nr 3/KR/2014 z dnia 10 maja 2014 r.


2012


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Uchwała nr 2/WZC/2013 z dnia 11 maja 2013 r.

Uchwała nr 3/WZC/2013 z dnia 11 maja 2013 r.


2011


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Uchwała nr 1/WZC/2012 z dnia 19 maja 2012 r.

Uchwała nr 2/WZC/2012 z dnia 19 maja 2012 r.


2010


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa


2009


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa


2008


Bilans

Rachunek wyników

Informacja dodatkowa


2007


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa


2006


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa


2005


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa


2004


Bilans

Rachunek wyników

Sprawozdanie merytoryczne

Informacja dodatkowa

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się