section-icon

Jak pomóc?

Przekaż 1,5% podatku

W dniu 28 grudnia 2004r. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego pod numerem 0000060517. Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1,5% swojego podatku dochodowego na dzieci chore na rzadkie, nieuleczalne i postępujące choroby genetyczne.

Aby przekazać 1,5% podatku należy odliczyć kwotę odpowiadającą 1,5% podatku w zeznaniu rocznym i wypełnić pit według poniższego wzoru:

 

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się