Paweł

Paweł choruje na Sialidozę

  • 27/PL/Sialidoza
Pawłowi można pomóc w sfinansowaniu: rehabilitacji specjalistycznej opieki medycznej i lekarstw zatrzymujących postęp choroby i łagodzenie spastyczności oraz pomoc w sfinansowaniu specjalistycznego turnusu rehabilitacyjnego.

Urodziłem się 09.12.1997 r. w Kraśniku. Choroba ujawniła się jak miałem 11 lat. Objawy to trudności w chodzeniu oraz drżenie całego ciała.

Diagnozę otrzymałem w 2010 r. Poruszam się na wózku inwalidzkim od 2009 r. Jestem uczniem liceum ogólnokształcącego w Kraśniku.

Potrzebuje opieki i pomoc we wszystkich niezbędnych do życia czynnościach. Najbardziej potrzebuje stałej specjalistycznej rehabilitacji i środków pielęgnacyjnych.

Spastyczność powoduje zaburzenie ruchowe, objawiające się wzmożonym napięciem mięśniowym lub sztywnością mięśni, związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce, które w zależności od przyczyny i czasu trwania, może przybierać różne postaci. Największe marzenie to pozbycie się spastyczności, która bardzo męczy i zaburza normalne funkcjonowanie.

Spastyczność powoduje zaburzenie ruchowe, objawiające się wzmożonym napięciem mięśniowym lub sztywnością mięśni, związane z ich nieprawidłową reakcją na bodźce, które w zależności od przyczyny i czasu trwania, może przybierać różne postaci. Największe marzenie to pozbycie się spastyczności, która bardzo męczy i zaburza normalne funkcjonowanie.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się