Olivier

Olivier urodził się z chory na chorobę Pompego (glikogenowa typu II)

  • 68/OM/Pompe
Olivierkowi można pomóc w sfinansowaniu: fachowej rehabilitacji oraz opłaceniu specjalistycznych turnusów rehabilitacyjno - konsultacyjnych, itp.

Nasz synek urodził się jako zdrowe dziecko, w wieku 2 lat przez przypadek wykryto u Niego podwyższony Ast, Alt i od tego momentu rozpoczęło się poszukiwanie przyczyny. Po obszernej diagnostyce i wykonaniu dużej ilości badań w tym badań genetycznych, potwierdzono ultra rzadką chorobę genetyczną (Glikogenozę typu II) chorobę Pompego.

Olivier jest wesołym i bardzo energicznym dzieckiem. Obecnie wprowadzono enzymatyczną terapię zastępczą, która ma powstrzymać postęp choroby i złagodzić jej skutki.

Aby wspomóc leczenie będziemy musieli zapewnić naszemu synkowi wysoko-specjalistyczną opiekę medyczną, stałą i fachową rehabilitację, opiekę i pomoc.

Aby Olivier mógł jak najdłużej cieszyć się pełną sprawnością, potrzebuje kosztownej enzymatycznej terapii zastępczej i stałej specjalistycznej rehabilitacji a także troskliwej opieki, pomocy i wsparcia.

Aby Olivier mógł jak najdłużej cieszyć się pełną sprawnością, potrzebuje kosztownej enzymatycznej terapii zastępczej i stałej specjalistycznej rehabilitacji a także troskliwej opieki, pomocy i wsparcia.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się