Michał

Michałek choruje na Wrodzoną Łamliwość Kości

  • 7/MM/WŁK(OI)
Michałkowi można pomóc w sfinansowaniu: stałej wysokospecjalistycznej rehabilitacji i w dofinansowaniu do turnusu rehabilitacyjnego.

Urodziłem się 30 marca 2000 r. i mieszkam z rodziną w Głoskowie. Urodziłem się chory na Wrodzoną Łamliwość Kości (Osteogenesis Imperfecta) z kilkoma złamaniami żeber i nóżek.

Przeszedłem w swoim życiu wiele złamań, operacji, mam założone druty w kościach kończyn dolnych w celu zabezpieczenia przed złamaniem, co rok mam wymieniane druty.

Raz w roku przechodzę ciężkie i skomplikowane operacje, po których jestem unieruchomiony przez kilka tygodni. Po każdej operacji wymagam długiej specjalistycznej rehabilitacji.

Bez rehabilitacji, która jest bardzo kosztowna poruszam się obecnie na wózku inwalidzkim.

Obecnie jest uczniem I klasy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Wychowuje się razem z bratem Kubusiem.

Michałek jest optymistycznie nastawionym do życia chłopczykiem. Nie jest w stanie samodzielnie egzystować, wymaga pomocy osób trzecich, pilnie potrzebuje stałej specjalistycznej rehabilitacji, bez której nie będzie w stanie mógł samodzielnie żyć.

Dla Michałka stała rehabilitacja jest niezbędna do godnego życia bez bólu i cierpień. Na chwilę obecną niema żadnego innego leczenia, aby zatrzymać postęp choroby. Dla synka bardzo ważne są również turnusy rehabilitacyjne, które dają mu siłę i motywację do życia.

Obecnie jest uczniem I klasy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Wychowuje się razem z bratem Kubusiem.

Michałek jest optymistycznie nastawionym do życia chłopczykiem. Nie jest w stanie samodzielnie egzystować, wymaga pomocy osób trzecich, pilnie potrzebuje stałej specjalistycznej rehabilitacji, bez której nie będzie w stanie mógł samodzielnie żyć.

Dla Michałka stała rehabilitacja jest niezbędna do godnego życia bez bólu i cierpień. Na chwilę obecną niema żadnego innego leczenia, aby zatrzymać postęp choroby. Dla synka bardzo ważne są również turnusy rehabilitacyjne, które dają mu siłę i motywację do życia.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się