Kuba

Kubuś urodził się z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym i Zespołem Aspergera

  • 6/JM/MPD(ZA)
Kubusiowi można pomóc w sfinansowaniu: stałej specjalistycznej psychoterapii i w dofinansowaniu do turnusu rehabilitacyjnego.

Urodziłem się 2 października 2001 r. i mieszkam z rodziną w Głoskowie. W wieku ok. 2 miesięcy w Instytucie Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Poradni Neurologicznej zdiagnozowano u mnie Dziecięce Porażenie Mózgowe.

W związku z prawostronnym niedowładem przez pięć lat byłem stale rehabilitowany w domu. Od pierwszego roku życia biorę udział w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie MPS i Choroby Rzadkie.

W wieku ośmiu lat zdiagnozowano u mnie Zespół Aspergera co powoduje wiele dodatkowych problemów. Naukę w Szkole Podstawowej Integracyjnej rozpocząłem w wieku 7 lat.

Obecnie jest uczniem VI klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Wychowuje się razem z bratem Michałkiem, jestem wesołym kochanym chłopczykiem, który wymaga stałej specjalistycznej psychoterapii i troski.

Potrzebuje dobrych wzorców, mam częste napady i ataki. Potrzebuje wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, wymagam stałej psychoterapii i specjalistycznego leczenia. Dzięki stałej terapii rozwijam się dobrze i mam szanse na normalne i godne życie.

Obecnie jest uczniem VI klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie. Wychowuje się razem z bratem Michałkiem, jestem wesołym kochanym chłopczykiem, który wymaga stałej specjalistycznej psychoterapii i troski.

Potrzebuje dobrych wzorców, mam częste napady i ataki. Potrzebuje wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, wymagam stałej psychoterapii i specjalistycznego leczenia. Dzięki stałej terapii rozwijam się dobrze i mam szanse na normalne i godne życie.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się