Kinga

Kinga choruje na Mukopolisacharydozę typ III Sanfilipo.

  • 3/KK/MPS/III
Kingusi można pomóc w sfinansowaniu: rehabilitacji, sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznej opieki medycznej i lekarstw zatrzymujących postęp choroby oraz pomoc w sfinansowaniu specjalistycznego turnusu rehabilitacyjnego.

Kinga – ur. 26.04.2009 roku w Rzeszowie. Wraz z rodzicami mieszka w Radymnie. Uczęszcza do oddziału przedszkolnego w SOSW w Jarosławiu.

Choroba Mukopolisacharydoza (MPS) III A została zdiagnozowana w wieku 6 lat. Kinga jest dzieckiem wesołym, chętnym do zabawy.

Urodziła się jako zdrowe dziecko, do 3 roku życia rozwijała się bardzo dobrze, szybko przyswajała wiedzę. Po 3 roku życia stan dziecka zaczął się pogarszać.

Choroba Kingi występuje od urodzenia i ma postępujący przebieg, dziecko wymaga stałej specjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej oraz stałej opieki osób trzecich.

Kinga potrzebuje różnych lekarstw hamujących rozwój choroby, pampersów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy finansowej, którą przeznaczy na bieżące potrzeby dziecka, bardzo ważne są również organizowane przez Stowarzyszenie MPS i Choroby Rzadkie turnusy rehabilitacyjne.

Choroba Kingi występuje od urodzenia i ma postępujący przebieg, dziecko wymaga stałej specjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej oraz stałej opieki osób trzecich.

Kinga potrzebuje różnych lekarstw hamujących rozwój choroby, pampersów, sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy finansowej, którą przeznaczy na bieżące potrzeby dziecka, bardzo ważne są również organizowane przez Stowarzyszenie MPS i Choroby Rzadkie turnusy rehabilitacyjne.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się