Ania

Ania choruje na Mannozydozę

  • 5/AJ/MN
Ani można pomóc w sfinansowaniu: zakupu leków hamujących rozwój choroby, turnusu rehabilitacyjnego i stałej specjalistycznej rehabilitacji.

Urodziłam się 24 kwietnia 1990 r., Jestem mieszkanką Kutna. W wieku ok. 2 lat w Poradni Metabolicznej Centrum Matki Polki w Łodzi zdiagnozowano u mnie Mannozydozę. Od 3 roku życia zaczęłam uczęszczać do przedszkola.

Naukę w Szkole Podstawowej Specjalnej w Kutnie rozpoczęłam jako 7 letnia dziewczynka. Obecnie jestem uczennicą klasy III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Życia w Kutnie.

U mojego starszego brata (ur. 22.12.1983 r.) również zdiagnozowano Mannozydozę. Marcin zmarł w wieku 25 lat (13.10 2008 r.).

Wraz z rodzicami jesteśmy aktywnymi działającymi członkami Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie w Głoskowie. Potrzebuje wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na bieżące moje potrzeby, bardzo ważne dla mnie są również organizowane przez Stowarzyszenie MPS Choroby Rzadkie turnusy rehabilitacyjne

Wraz z rodzicami jesteśmy aktywnymi działającymi członkami Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie w Głoskowie. Potrzebuje wsparcia finansowego, które zostanie przeznaczone na bieżące moje potrzeby, bardzo ważne dla mnie są również organizowane przez Stowarzyszenie MPS Choroby Rzadkie turnusy rehabilitacyjne

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się