Adrian

Adrian urodził się z zespołem Hallervodena-Spatza

  • 25/AM/H-Spatza
Adrianowi można pomóc w sfinansowaniu: rehabilitacji specjalistycznej opieki medycznej i lekarstw zatrzymujących postęp choroby oraz pomoc w sfinansowaniu specjalistycznego turnusu rehabilitacyjnego.

Mam na imię Adrian, mam 23 lata. Urodziłem się w Gostyninie. Do 11 roku życia byłem zdrowy. Nauka nie sprawiała mi żadnych trudności. Interesowałem się sportem i muzyką.

Niewielkie problemy pojawiły się w piątej klasie szkoły podstawowej. Byłem objęty opieką medyczną w szpitalu „Matki Polki” w Łodzi, Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu w Warszawie, w szpitalu na ul. Spornej w Łodzi, Instytucie na ul. Drewnowskiej w Łodzi, Instytucie Psychiatrii i Neurologii na ul. Sobieskiego w Warszawie oraz w szpitalu w Gostyninie.

W wieku 15 lat przeżyłem wypadek komunikacyjny (złamanie podstawy czaszki, kręgosłupa, miednicy, stłuczenia mózgu).

W wieku 18 lat zostałem zdiagnozowany i cały czas rehabilitowany. Mój stan zdrowia stale się pogarsza: niedowidzenie, uszkodzony układ piramidowo – pozapiramidowy utrudnia mi samodzielne funkcjonowanie. Częste upadki utrudniają mi życie.

Ze względu na moją chorobę potrzebuje pomocy, która zostanie przeznaczona na moje bieżące potrzeby, bardzo ważne są również dla mnie i moich rodziców organizowane przez Stowarzyszenie turnusy rehabilitacyjne, które dają siłę i wsparcie oraz pomagają nauczyć się żyć z chorobą.

W wieku 18 lat zostałem zdiagnozowany i cały czas rehabilitowany. Mój stan zdrowia stale się pogarsza: niedowidzenie, uszkodzony układ piramidowo – pozapiramidowy utrudnia mi samodzielne funkcjonowanie. Częste upadki utrudniają mi życie.

Ze względu na moją chorobę potrzebuje pomocy, która zostanie przeznaczona na moje bieżące potrzeby, bardzo ważne są również dla mnie i moich rodziców organizowane przez Stowarzyszenie turnusy rehabilitacyjne, które dają siłę i wsparcie oraz pomagają nauczyć się żyć z chorobą.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się