Dominika

Dominika choruje na zespół Hallervodena-Spatza

  • 18/DP/H-Spatza
Dominice można pomóc w sfinansowaniu: zakupu leków hamujących rozwój choroby, turnusu rehabilitacyjnego i stałej specjalistycznej rehabilitacji.

Nazywam się Dominika urodziłam się 16.07.1995 r. w Siemiatyczach, a mieszkam w Wólce Nadbuźnej. Od urodzenia byłam wesołą i żywą dziewczynką, później zaczęłam chorować na zapalenie płuc i okazało się, że mam alergię (astmę oskrzelową).

Mając 10 lat zaczęłam tracić wzrok i trafiłam do CZD w Warszawie. Tam przeszłam szereg badań i dopiero w 2009 r. zapadł wyrok, że mam taką samą chorobę jak moja siostra Hallervordena – Spatza. To był szok.

Obecnie mam 19 lat i już poruszam się na wózku – rozmawiam i jestem wszystkiego świadoma. Potrzebuję opieki oraz rehabilitacji – masażu.

Na stałe potrzebuje pomocy rodziców oraz stałej ciągłej rehabilitacji i specjalistycznej opieki medycznej.

Obecnie mam 19 lat i już poruszam się na wózku – rozmawiam i jestem wszystkiego świadoma. Potrzebuję opieki oraz rehabilitacji – masażu.

Na stałe potrzebuje pomocy rodziców oraz stałej ciągłej rehabilitacji i specjalistycznej opieki medycznej.

Numer Krajowego Rejestru Sądowego: 0000060517
Konto: BP S.A. Oddz. w Piasecznie 62 1240 6175 1111 0000 4568 0739

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się