Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie z Rzecznikiem Praw Dziecka, Ministrem Markiem Michalakiem