Debata Sejmowa połączona z wystawą „Choroby rzadkie – o tym warto rozmawiać”