section-icon

1% podatku

 

Przekaż 1% podatku

W dniu 28 grudnia 2004r. Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym jako organizacja pożytku publicznego pod numerem 0000060517. Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego na dzieci chore na rzadkie, nieuleczalne i postępujące choroby genetyczne.

Aby przekazać 1% podatku należy odliczyć kwotę odpowiadającą 1% podatku w zeznaniu rocznym i wypełnić pit według poniższego wzoru:

UWAGA! W 2008 r. zmieniły się zasady przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazania kwoty na rachunek bankowy organizacji dokonuje teraz Urząd Skarbowy.

Do pobrania:

Ulotka 1% (PDF)

Lista chorób rzadkich

Zobacz listę

Czy wiesz, co to jest Mukopolisacharydoza?

Dowiedz się